Eksperci

Związku Filatelistycznych Ekspertów (VPh e.v.)

prowadzą badania w zakresie:

Niemcy (Stare) - Altdeutschland

 

Helgoland

 

Müller

Rzesza Niemiecka -

Deutsches Reich

Mi-Nr.37 (specjalizowane)

Mi-Nr. 338-478 ( niekasowane - stan gabinetowy, oraz całości pocztowe)

Mi-Nr. 479-910

 

Znaczki urzędowe

Mi-Nr. I-II (niekasowane – stan gabinetowy, oraz całości pocztowe)

Mi-Nr. 1-131 (niekasowane – stan gabinetowy, oraz całości pocztowe)

Mi-Nr. 132-177

 

Priebe

Hettler

Lindenau

Hettler

Hettler

Lindenau

Niemieckie wydania okupacyjne 1914-1918 – Deutsche Besetzungsausgabe

 

Dt. Post in Polen    

Tereny Byłego Królestwa Polskiego (ON)

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (ON)

Obszar Etapów Głównodowodzącego Armii Wschód (ON)

Białystok (ON)

Poczta lokalna – X ARMIA (ON)

Poczty Miejskie Samorządowe  (ON)

Wydania Plebiscytowe 1920-1922, 1935 – Deutsche Abstimmungsgebiete

Górny Śląsk – Oberschlesien O.S.

Kwidzyn – Marienwerder

Olsztyn – Alleinstein

Śląsk Cieszyński - Ostoberschlesien                                                               

                                                        

Wydania Wolnego Miasta Gdańsk 

1920-1939 – Danzig

 

Wolne Miasto Gdańsk – Danzig

Polskie Placówki poza granicami kraju 1925-1939

Port Gdańsk

 

Jendroszek

Jendroszek

Jendroszek

Jendroszek

Jendroszek

Jendroszek

Jendroszek

Jendroszek, Napierała

Napierała

Jendroszek, Napierała

Napierała

Jendroszek, Przybek

Jendroszek

Niemieckie wydania okupacyjne 1939-1945

Generalna Gubernia – Generalgouvernement                                                       

 

Sudety 1938 - Sudetenland

Asch, Karlsbad, Konstantinsbad, Niklasdorf,                       

Reichenberg-Maffersdorf, Rumburg                                    

Sudetendeutsches Niederland                                             

Albania - Albanien                                                                               

Kotor                                                                                   

Laibach                                                                                 

Macedonia - Makedonien                                                                          

Czarnogóra - Montenegro                                                                        

Serbia - Serbien                                                                                 

Zante                                                                                   

Zara                                                                                         

 

II WS –Poczty obozów Polskich jeńców wojennych
1942-1945

Obóz II C – Woldenberg

Obóz II D – Gross Born (Wielkie Bornowo)

Obóz II E – Neuenbrandenburg

Obóz VII A – Murnau

Jendroszek

 

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

Kleymann

 

 

Szymczak

Szymczak

Szymczak

Szymczak

Niemcy po 1945 roku 

Wydania lokalne 1945/46 - Lokalausgaben

Arnsberg                                                                             

Brackwede

Bünde      

Düsseldorf        

Ellingen           

Großräschen        

Hamburg      

Kiel     

Röhrmoos    

Spremberg        

Titisee           

Unna      

Wuppertal   

Wydania niepocztowe / prywatne – Nichtamtliche Ausgaben/Privaterzeugnisse

(wydania nielokalne)

Aschaffenburg     

Bad Wiessee  

Nürnberg      

Rosswein                   

weitere auf Anfrage

 

Okupacja aliantów – Alliierte Besetzung

Mi.-Nr. 911-970 specjalizowany (całości, całostki,
wydania z zapotrzebowania w strefie okupacyjnej
amerykańskiej i angielskiej
     

Sowiecka Strefa Okupacyjna – SBZ

Mi.-Nr. 1-165, 182-241 stany gabinetowe (postfrisch),

opłaty gotówką, całości, całostki, skasowania zastępcze

(znaczki kasowane prosi się o konsultację)

                                                                           

Zagłębie Sary –Saarland

Stan gabinetowy (postfrisch), opłaty gotówką, całości,

ze strefą okupacyjną francuską

                                                                                        

Okupacja Francuska  - Französische Zone

Stan gabinetowy (postfrisch), opłaty gotówką, całości,

całostki, skasowania zastępcze                                           

 

Okupacja amerykańsko – angielska – Bizone 

Mi.-Nr. 1-35 (wdł. specjalizowanego katalogu

AM-Post-Spezial) w tym całości, całostki i

opłaty gotówką

                                                                    

Mi.-Nr. 36-68   całości

Mi.-Nr. 69-72

Mi.-Nr. 101-110    

 

Republika Federalna Niemiec 1949-2001 –

Bundesrepublik Deutschland

Mi.-Nr. 111 – 2230    katalog specjalizowany – Spezial                                          

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

 

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

Hettler

 

Hettler

 

Hettler

Hettler                        

 

Hettler

 

    

​​

Hettler

 

Hettler

Hettler

Hettler

EUROPA        

 

Litwa Środkowa - Mittellitauen

 

Polska  - Polen

Wszystkie polskie znaki pocztowe

                                                                     

 

Napierała

Jendroszek