top of page

Eksperci
Związku Filatelistycznych Ekspertów (VPh e.v.)
prowadzą badania w zakresie:

Niemcy (stare)

 

Helgoland................................................ Müller

Rzesza Niemiecka - Deutsches Reich

Mi-Nr. 37 (Spezial)...................................... Priebe
Mi-Nr. 338-478 (Spezial) Belege, Ganzsachen,
Freistempler, POL-Lochungen.............................. Hettler

Luftschiff- und Zeppelinpost ab 1928..................... Lindenau

Mi-Nr. 479-910(Spezial) Belege, Ganzsachen,
Freistempler, POL-Lochungen.............................. Lindenau

Dienstmarken

Mi-Nr. I-II.............................................. Hettler
Mi-Nr. 1-131 (postfrisch und Belege, Teile
auch gestempelt)......................................... Hettler
Mi-Nr. 132-177 (Spezial) mit Belegen..................... Lindenau

Niemieckie wydania okupacyjne 1914-1918

 

Landespost in Belgien (Spezial) postfrisch............... Hettler                  

Etappengebiet West (Spezial) postfrisch.................. Hettler                  

Postgebiet Oberbefehlshaber Ost (Spezial) postfrisch..... Hettler                  

Notausgabe Dorpat postfrisch............................. Hettler                  

Deutsche Post in Polen (Spezial) postfrisch.............. Hettler                  

Deutsche Post in Polen (Spezial)......................... Jendroszek               

Militärverwaltung in Rumänien (Spezial) postfrisch....... Hettler                            

Poczty plebiscytowe, Gdańsk

                                                                  

Marienwerder (Spezial)................................... Napierała

Allenstein (Spezial)..................................... Jendroszek, Napierała   

Oberschlesien (Spezial).................................. Jendroszek, Napierała   

Ostoberschlesien (Spezial)............................... Napierała               

Danzig (Spezial)......................................... Jendroszek, Przybek     

Port Gdansk (Spezial).................................... Jendroszek                                                                         

Niemiecki wydania okupacyjne 1939-1945

Deutsche Dienstpost in den besetzten Gebieten............ Lindenau

Kriegsgefangenenpost..................................... Lindenau           

Deutsche Feldpost

(mit Entschlüsselung der Feldpostnummern)................ Lindenau

Generalgouvernement (Spezial)............................ Jendroszek                                                        

Sudetenland 1938

Asch, Karlsbad, Konstantinsbad, Niklasdorf,                       

Reichenberg-Maffersdorf, Rumburg......................... Kleymann                

Sudetendeutsches Niederland.............................. Kleymann

                

Albanien................................................. Kleymann

Elsass................................................... Lindenau

Kotor.................................................... Kleymann 

Kurland.................................................. Lindenau              

Laibach.................................................. Kleymann

Lettland................................................. Lindenau   

Lothringen............................................... Lindenau

Luxemburg................................................ Lindenau            

Makedonien............................................... Kleymann

Montenegro............................................... Kleymann

Ostland.................................................. Lindenau

Serbien.................................................. Kleymann

Ukraine (Allgemeine Ausgaben)............................ Lindenau

Zante.................................................... Kleymann

Zara..................................................... Kleymann                                                                                         

II WS –Poczty obozów Polskich jeńców wojennych
1942-1945

Woldenberg - Lager II C (Spezial)........................ Szymczak
Gross-Born  - Lager II D (Spezial)....................... Szymczak
Neubrandenburg - Lager II E (Spezial).................... Szymczak
Murnau - Lager VII A (Spezial)........................... Szymczak                          

Niemcy po 1945 

Wydania lokalne 1945/46

Arnsberg................................................. Hettler  

Brackwede................................................ Hettler 

Bünde.................................................... Hettler 

Düsseldorf............................................... Hettler   

Ellingen................................................. Hettler   

Großräschen.............................................. Hettler   

Hamburg.................................................. Hettler   

Kiel..................................................... Hettler

Röhrmoos................................................. Hettler   

Spremberg................................................ Hettler   

Titisee.................................................. Hettler   

Unna..................................................... Hettler

Wuppertal................................................ Hettler 

Wydania niepocztowe / prywatne

Aschaffenburg............................................ Hettler   

Bad Wiessee.............................................. Hettler   

Nürnberg................................................. Hettler 

Rosswein und weitere..................................... Hettler  

 

Okupacja aliantów

Mi.-Nr. 911-970 Spezial (Belege, Ganzsachen,
Notausgaben der amerikanischen und britischen Zone,
POL-Lochungen)........................................... Hettler 

 

Sowiecka strefa okupacyjna

Mi.-Nr. 1-165,182-241 Spezial
Barfrankaturen, Belege, Ganzsachen,
Notentwertungen, POL-Lochungen........................... Hettler 

 

Berlin (Zachodni) 1948-1990 (Spezial)               

                                               

Zagłębie Sary (Spezial)

Postfrisch, Barfrankaturen, Belege,

mit franz. Zone.......................................... Hettler 

 

Okupacja francuska

mit Barfrankaturen, Belegen

Ganzsachen, Notentwertungen.............................. Hettler   

 

Okupacja amerykańsko-angielska     

Mi.-Nr. 1-35 (AM-Post-Spezial) inkl. Belege,

Ganzsachen und Barfrankaturen............................ Hettler                                                                      

Mi.-Nr. 36-51 (Spezial) mit Belegen...................... Hettler

Mi.-Nr. 52-68 zzt. nur Belege............................ Hettler

Mi.-Nr. 69-72 (Spezial).................................. Hettler

Mi.-Nr. 73-100 (Spezial)................................. Hettler

Mi.-Nr. 101-110 ......................................... Hettler

 

Republika Federalna Niemiec 1949-2001

Mi.-Nr. 111–2230 (Spezial) Belege,        

Ganzsachen, Postkrieg.................................... Hettler

Mi.-Nr.: 111-2230........................................ Lindenau

EUROPA        

 

Litwa Środkowa (Spezial)................................. Napierała

 

Polska - wszystkie znaczki pocztowe...................... Jendroszek


Wydania lokalne 1914-1918 
 

Checiny (Spezial)........................................ Szymczak 
Luboml (Spezial)......................................... Szymczak 
Przedborz (Spezial)...................................... Szymczak 
Sosnowiec (Spezial)...................................... Szymczak 
Warszawa (Spezial)....................................... Szymczak 
Zawiercie (Spezial)...................................... Szymczak 
Zarki (Spezial).......................................... Szymczak 

 

Wydania lokalne 1944-1945 
 

Brwinow (Spezial)........................................ Szymczak 
Konskie (Spezial)........................................ Szymczak 
Lezajsk (Spezial)........................................ Szymczak 
Niezabitow (Spezial)..................................... Szymczak 
Rudnik und Sanem (Spezial)............................... Szymczak 
Falenica (Spezial)....................................... Szymczak 
Wawolnica (Speziel)...................................... Szymczak 


Polskie poczty prywatne.................................. Kaczmarczyk 

bottom of page