top of page

Zlecenie

Dając Zlecenie należy zwrócić uwagę na następujące zasady:

 

1.   W przesyłce wraz z materiałem do badania musi być pisemne oświadczenie uznające Regulamin  Związku Filatelistycznych Ekspertów – VPh e.V. jako podstawę Zlecenia, w przeciwnym wypadku materiał nadesłany nie będzie opracowany.

2.   Dla celów kontroli zawartości przesyłki Zleceniodawca powinien dokonać fotokopii materiału zachowując jeden egzemplarz dla siebie, a drugi włożyć do przesyłki.

3.   Należy zwrócić uwagę na to, że ekspert bada tylko walory z zakresu jego uprawnień. W tym celu należy z ekspertem nawiązać kontakt.

4.   Członkowie – eksperci Związku Filatelistycznych Ekspertów – VPh e.V. – mają za zadanie jak najszybciej opracować Zlecenie. W przypadkach pilnych należy się zwrócić do danego eksperta w celu uzgodnienia terminu.

5.    Przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana, ubezpieczona i z dowodem nadania na adres eksperta podany na Liście Ekspertów. Nie jest wymagana ofrankowana koperta zwrotna przesłana wraz z materiałem. Zawartość w przesyłce powinna być zabezpieczona na sztywnej do tego przeznaczonej, dostosowanej  i przejrzystej karcie.

 

W razie potrzeby otrzymania innych informacji należy się zwrócić bezpośrednio do właściwego eksperta.

bottom of page